Spletna stran e-občina
Standardne e-vloge, e-plačevanje taks, e-obveščanje občanov, e-pobude, zapore cest, skladnst z ZDSMA, KIJZ...
Register pravnih aktov
Prikaz občinskih predpisov na spletni strani občine, vezava na seje, glasila...
Participativni proračun
Občani predlagajo projekte, v drugi fazi pa o predlogih glasujejo.
E-prijave na razpise
Elektronsko oddajanje prijav na razpise, generiranje odgovorov vlagateljem...
Lokalni utrip
Dodajanje dogodkov in novic društev, pred objavo pregled urednika...
Projekti na zemljevidu občine
Prikaz projektov občine na Google zemljevidu, možnost filtriranja po področju, letu, KS...
e-Rezervacije prostorov...
Enostavna spletna rezervacija igrišč, dvoran in drugih objektov.
Uradno glasilo e-občina
Uradna objava predpisov in ob objavi prikaz predpisa na občinski spletni strani.
Lokacije defibrilatorjev
Defibrilatorji v občini na seznamu, zemljeivdu, vodenjem do lokacije...
TIC spletna stran
Predstavitev turističnih vsebin na ločeni spletni strani, večjezičnost, SEO optimizacija...
Povezava z dok. sistemom
Prenos oddanih vlog v dokumentni sistem, knjiženje, obveščanje vlagateljev...
E-vodenje sej, e-glasovanje...
E-vodenje sej, sestankov in kolegijev, e-glasovanje na sejah občinskega sveta, priprava k razpravi, dodajanje predloga (sklep / amandma)...
Lokalni ponudniki
Iskanje po lokalnih ponudnikih in vzpodbujanje lokalnega nakupovanja...
Mobilna aplikacija
Aplikacija občine v Google play in App Store trgovini za lastne objave in potisna obvestila.
Strani za društva
Občina zagotovi brezplačno spletno stran za vsa društva v občini.
Osmrtnice občanov
Brezplačne osmrtnice občanov, prižiganje e-svečk, polaganje e-cvetja, SMS obvestilo za svojce, pošiljanje LX telegramov...
140
občin
1.296.528
občanov
12
let delovanja